Menu

Shortcode Cleaner - Clean WordPress Content from Broken Shortcodes 1.1.6

Shortcode Cleaner – Clean WordPress Content from Broken Shortcodes

Shortcode Cleaner Is Your Helper

 • Save your time and your content from broken shortcodes.
 • Keep your content cleanly and fresh all the time.
 • Switch between themes and plugins without worrying.
 • Automatically clean your content without click, just activate cleaner.

Shortcode Cleaner Features

 • Clean the frontend site content.
 • Clean the backend admin content.
 • Clean the content into database.
 • Cleaner Dashboard Reports.
 • Check where broken shortcodes found in.
 • Broken shortcodes status in Admin Bar.
 • Control of the cleaner settings.

Save Your Time and Your Content Now

Keep your content cleanly and fresh all the time.

Changelog

Shortcode Cleaner Changelog

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
  Giá

  1900

  candy icon tradewp.com
  44.650 VNĐ
  Đã xác nhận file gốc ®
  Luôn là bản mới nhất
  Cập nhật tự động
  Đánh giá:
  download icon Đã bán:
  0
  download icon Số lần tải:
  0
  last update icon Cập nhật lúc:
  15/12/2020 8:56
  version icon Phiên bản:
  1.1.6
  virus scan Quét virus :
  file size icon Kích thước tệp:

  3.18 MB