Menu

WooCommerce Popup Signup & Login Forms 1.3.2

With this addon for WooCommerce, you can easily create a Signup & Login process for your shop. This addon gives you simple shortcodes that you can paste on your site to create a simple Signup & Login system.

Features:
- Signup & Login links in custom menu.
- Custom redirect after Signup & Login.
- Shortcode support.
- Works with any theme.
- Cross browser support.
- Mobile adaptive.
- Simple and Friendly user interface.
- Ease to use.

Shortcodes:
[wf_login_link] – Login link
[wf_signup_link] – Signup link

Live Demo
https://woo-forms.web-cude.com/

How it works?
https://youtu.be/uDA2uonPBNg

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
  Giá

  1300

  candy icon tradewp.com
  30.550 VNĐ
  Đã xác nhận file gốc ®
  Luôn là bản mới nhất
  Cập nhật tự động
  Đánh giá:
  • star icon
  • star icon
  • star icon
  • star icon
  • star icon
  download icon Đã bán:
  0
  download icon Số lần tải:
  0
  Cập nhật lúc:
  6/11/2020 9:43
  version icon Phiên bản:
  1.3.2
  virus scan Quét virus :
  file size icon Kích thước tệp:

  0.03 MB