Menu

YITH PayPal Braintree for WooCommerce 1.3.0

Cảnh báo, item này không được người bán update nữa. Cẩn thận khi mua

Handle all the transactions of your e-commerce shop using just one account on BrainTree. Make the checkout process easier and quicker by giving users the possibility to save their credit card or their What the plugin does Use a PayPal account linked to BrainTree and easily integrate credit card and PayPal payments in your e-commerce. How you can benefit from it: Handle all the transactions of your e-commerce shop using just one account on BrainTree. Make the checkout process easier and quicker by giving users the possibility to save their credit card or their PayPal account details and make them available for their next purchases. End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
  Giá

  4200

  candy icon tradewp.com
  98.700 VNĐ
  Đã xác nhận file gốc ®
  Luôn là bản mới nhất
  Cập nhật tự động
  Đánh giá:
  download icon Đã bán:
  0
  download icon Số lần tải:
  2
  last update icon Cập nhật lúc:
  4/2/2021 20:35
  version icon Phiên bản:
  1.3.0
  virus scan Quét virus :
  file size icon Kích thước tệp:

  1.35 MB