Panel title

logo tradewp.com

All in One WP Migration Google Drive Extension 2.62

Một plugin bổ trợ cho plugin backup Wordpress free All in One WP Migration. Rất khuyến nghị bạn nên dùng plugin này bởi vì sao lưu website lên google drive được tự động mà không tốn dung lượng ổ đĩa host / vps.

Plugin được update thường xuyên

All in One WP Migration Google Drive Extension làm gì ?

Xuất và nhập đến và từ Google Drive
Hoàn toàn tương thích với Google One
Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào mà bạn sở hữu
Lập lịch sao lưu với các tùy chọn hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần
Tiện ích mở rộng không giới hạn bao gồm
Lệnh WP CLI

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

8500

candy icon tradewp.com
199,750 VNĐ
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
0
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
2.62
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

1.08 MB

Danh mục

Tags