Menu

All-in-One WP Migration Multisite Extension

Note

What could be shown here?
 • Active instructions
 • License instructions
 • How to null
 • How to install demo
Login to view

You need to buy this item

Comments

Description

All-in-One WP Migration Multisite Extension là plugin bổ trợ cho plugin free All-in-One WP Migration 

Đây thực sự là 1 plugin back giá trị nếu bạn làm multisite, với giá đắt lòi 199$ + 319$/ năm :) không thể yêu thương

Plugin này làm gì?

Xuất một trang web từ multisite
Xuất nhiều trang web từ multisite
Xuất toàn bộ mạng
Nhập một trang web vào multisite
Nhập nhiều trang web vào multisite
Nhập mạng
Sao chép một trang web trong một multisite
Hỗ trợ đa mạng
Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào mà bạn sở hữu
Tiện ích mở rộng không giới hạn bao gồm
Lệnh WP CLI

undefined
  Price

  19999

  Candy icon
  ₫469,977
  Ratting:
  download icon Sales:
  0
  download iconDownload times:
  3
  version iconUpdated at
  01/14/2021
  version iconVersion:
  4.2
  virus scan Virus scanned :
  file size icon File size:

  0.50 MB

  Categories

  Tags