Panel title

logo tradewp.com

All-in-One WP Migration Multisite Extension 4.2

All-in-One WP Migration Multisite Extension là plugin bổ trợ cho plugin free All-in-One WP Migration 

Đây thực sự là 1 plugin back giá trị nếu bạn làm multisite, với giá đắt lòi 199$ + 319$/ năm :) không thể yêu thương

Plugin này làm gì?

Xuất một trang web từ multisite
Xuất nhiều trang web từ multisite
Xuất toàn bộ mạng
Nhập một trang web vào multisite
Nhập nhiều trang web vào multisite
Nhập mạng
Sao chép một trang web trong một multisite
Hỗ trợ đa mạng
Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào mà bạn sở hữu
Tiện ích mở rộng không giới hạn bao gồm
Lệnh WP CLI

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

19999

candy icon tradewp.com
469,976.5 VNĐ
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
0
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
4.2
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

0.50 MB

Danh mục

Tags