Panel title

logo tradewp.com

All-in-One WP Migration URL Extension 2.46

All-in-One WP Migration URL Extension (servmask.com) là plugin bổ trợ cho plugin All-in-One WP Migration

Plugin này không auto update được những sẽ update thường xuyên cho bạn. 

Plugin này giúp bạn

  • Nhập các bản sao lưu WP Migration All-in-One từ URL
  • Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào mà bạn sở hữu
  • Tiện ích mở rộng không giới hạn bao gồm
  • Lệnh WP CLI
End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

9900

candy icon tradewp.com
232,650 VNĐ
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
0
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
2.46
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

0.46 MB

Danh mục

Tags