Panel title

logo tradewp.com

Kadence WP - trọn bộ 12 theme và plugin 1

Trọn bộ bao gồm các plugin sau, phiên bản đánh số ở đây chỉ là tạm thời. Bạn muốn mua key thì inbox admin

Gói Kadence WP này mua giá 599 bản trọn đời nên bạn sẽ được update trọn đời luôn. Mình sẽ làm thêm auto update cho gói này sau.

 

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

10000

candy icon tradewp.com
235,000 VNĐ
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
0
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
1
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

22.78 MB