Panel title

logo tradewp.com

WP Content Crawler - Get content from almost any site, automatically !

WP Content Crawler - Get content from almost any site, automatically!

Get content from almost any site to your WordPress blog, automatically!

- Plugin yều cầu: PHP >= 7.2, json, mbstring, curl, dom, WP-Cron. Mọi người kiểm tra lại hosting hoặc Server để Plugin có thể chạy ổn định nhé !

- Tài liệu hd sửa dụng: https://docs.wpcontentcrawler.com/getting-started/requirements.html

- Tự động lấy nội dung từ các website khác về Wordpress! 

- Tự động get nội dung cực chất !

Sau khi mua Plugin, sẽ có hướng dẫn cài đặt cho các bạn ngay bên dưới, mọi người vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn nha. Nếu có khó khăn gì cứ inbox mình.

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

500

candy icon tradewp.com
11,750 VNĐ
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
1
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
No data
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

5.33 MB

Danh mục

Tags