Panel title

logo tradewp.com

WPML WPForms Multilingual 0.1.2

Allows translating WPForms. You will be able to create a form in your language and translate it to different languages. No need to maintain several forms, one per language.

0.1.2

  • Added the translation package clean-up.

0.1.1

  • Improved readability - started using form titles for translation package titles.

0.1.0

  • Added ability to translate WPForms.
End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

1000

candy icon tradewp.com
23,500 VNĐ
Đã xác nhận file gốc ®
Luôn là bản mới nhất
Cập nhật tự động
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
0
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
0.1.2
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

0.83 MB