Menu

Easy Digital Downloads 2.9.26

Plugin chuyên dùng để tạo product download, pluugin sẽ được update thường xuyên, mình sẽ làm auto update cho cái này

chi tiết xem tại: Easy Digital Downloads - Sell Digital Downloads With WordPress

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
  Giá

  5000

  candy icon tradewp.com
  117.500 VNĐ
  Đánh giá:
  • star icon
  • star icon
  • star icon
  • star icon
  • star icon
  download icon Đã bán:
  0
  download icon Số lần tải:
  0
  Cập nhật lúc:
  8/12/2020 9:53
  version icon Phiên bản:
  2.9.26
  virus scan Quét virus :
  file size icon Kích thước tệp:

  4.48 MB

  Danh mục

  Thẻ